al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al Anbiyaa' 21 : 37

37. Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.

Baca Surat » Al Anbiyaa' »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Data Staff MTs MINAT Kesugihan

NoNama StaffJKJabatan
Data staff belum ada