al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat An-Najm 53 : 20

20. dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? [1432] [1432] Al Lata, al Uzza dan Manah adalah nama berhala-berhala yang disembah orang Arab Jahiliyah dan dianggapnya anak-anak perempuan Tuhan.

Baca Surat » An-Najm »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Data Staff MTs MINAT Kesugihan

NoNama StaffJKJabatan
Data staff belum ada