al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al Hajj 22 : 2

2. (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.

Baca Surat » Al Hajj »

www.m-edukasi.web.id blog guru

E-learning | Mata Pelajaran | Kelas | Guru

Materi Berdasarkan Mata Pelajaran

No Mata Pelajaran Jml.Materi Guru Pengampu
1 Seni Budaya 0   File
2 Bahasa Jawa 0   File
3 Kaligrafi 0   File Achmad Khozin Syauqi
K. Achmad Khozin Syauqi
4 Fiqhul Wadhih 0   File
5 Nahwul Wadhih 0   File Khanifudin
6 Hadits 0   File KH. Jabir Hasyim
7 English Conversation 0   File
8 Bahasa Arab 0   File K. Itmamul Hamdi
9 Sejarah Kebudayaan Islam 0   File
10 Fikih 0   File RIDWAN
K. Ridwan
11 Aqidah Akhlak 0   File H. MOKH. LABIBURROHMAT,S.Pd.I
Haizah
12 Al Qur'an Hadits 0   File Drs. H. SALAMAN, M.Pd
13 IPS 0   File Fita Lucy Yunani,S.Pd
MUHYIDIN,S.Pd
FAIKOTUN NIHAYAH,S.Pd.I
14 IPA 0   File BAROKAH MUNGAYANAH,S.Pd.I
15 TIK 0   File
16 Bahasa Inggris 0   File GIYATNO,S.Pd.I
17 Pendidikan Kewarganegaraan 0   File
18 Penjasorkes 0   File MOH. QODARULLAH,S.Pd.I
19 Matematika 0   File WIDADATUL ULYA,S.Ag,M.Pd.I
ABDUL BASIT
20 Bahasa Indonesia 1   File MOKHAMAD MAKSUM,S.Pd
Musyafa,S.Pd.I
H.Mokh.Labiburrohmat,S.Pd.I
Drs. H. Salaman,M.Pd
Mokhamad Maksum,S.Pd
Khaqimatutto`i.SAg
Widadatul Ulya,S.Ag,M.Pd.I
Barokah Mungayanah,S.Pd.I
Muhyidin,S.Ag
Moh. Qodarullah,S.Pd.I
Zainal Farikhin,S.Pd.I
M. Khanif,S.Pd, M.Pd.B.I
Giyatno,S.Pd.I
Faikotun Nihayah,S.Pd.I
Ismiyati Arroyani,S.Pd
Ma`mun Fathurrofiq,S.Sos.I
Fita Lucy Yunani,S.Pd
Litsa Arfi Hidayati,S.Pd
Fajriyah,S.Pd
Heri Setio Wibowo,S.Pd
Hilal Musoli,S.Pd
Nurmala Puspita Sari,S.Pd
Ayaza Faqih Luthfia,S.Pd
Muhammad Musyafa
Muhamad Khanafi,S.Pd.I
Isnaeni Fatmiyati,S.Pd
Materi Terbaru
Belum ada pbm yang diupload
Materi Terpopuler
Belum ada pbm yang diupload

E-learning | Mata Pelajaran | Kelas | Guru