al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al A'raf 7 : 203

203. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Qur'an kepada mereka, mereka berkata: ”Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?” Katakanlah: ”Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Baca Surat » Al A'raf »

www.m-edukasi.web.id blog guru

E-learning | Mata Pelajaran | Kelas | Guru

Materi Berdasarkan Mata Pelajaran

No Mata Pelajaran Jml.Materi Guru Pengampu
1 Seni Budaya 0   File
2 Bahasa Jawa 0   File
3 Kaligrafi 0   File Achmad Khozin Syauqi
K. Achmad Khozin Syauqi
4 Fiqhul Wadhih 0   File
5 Nahwul Wadhih 0   File Khanifudin
6 Hadits 0   File KH. Jabir Hasyim
7 English Conversation 0   File
8 Bahasa Arab 0   File K. Itmamul Hamdi
9 Sejarah Kebudayaan Islam 0   File
10 Fikih 0   File RIDWAN
K. Ridwan
11 Aqidah Akhlak 0   File H. MOKH. LABIBURROHMAT,S.Pd.I
Haizah
12 Al Qur'an Hadits 0   File Drs. H. SALAMAN, M.Pd
13 IPS 0   File Fita Lucy Yunani,S.Pd
MUHYIDIN,S.Pd
FAIKOTUN NIHAYAH,S.Pd.I
14 IPA 0   File BAROKAH MUNGAYANAH,S.Pd.I
15 TIK 0   File
16 Bahasa Inggris 0   File GIYATNO,S.Pd.I
17 Pendidikan Kewarganegaraan 0   File
18 Penjasorkes 0   File MOH. QODARULLAH,S.Pd.I
19 Matematika 0   File WIDADATUL ULYA,S.Ag,M.Pd.I
ABDUL BASIT
20 Bahasa Indonesia 1   File MOKHAMAD MAKSUM,S.Pd
Musyafa,S.Pd.I
H.Mokh.Labiburrohmat,S.Pd.I
Drs. H. Salaman,M.Pd
Mokhamad Maksum,S.Pd
Khaqimatutto`i.SAg
Widadatul Ulya,S.Ag,M.Pd.I
Barokah Mungayanah,S.Pd.I
Muhyidin,S.Ag
Moh. Qodarullah,S.Pd.I
Zainal Farikhin,S.Pd.I
M. Khanif,S.Pd, M.Pd.B.I
Giyatno,S.Pd.I
Faikotun Nihayah,S.Pd.I
Ismiyati Arroyani,S.Pd
Ma`mun Fathurrofiq,S.Sos.I
Fita Lucy Yunani,S.Pd
Litsa Arfi Hidayati,S.Pd
Fajriyah,S.Pd
Heri Setio Wibowo,S.Pd
Hilal Musoli,S.Pd
Nurmala Puspita Sari,S.Pd
Ayaza Faqih Luthfia,S.Pd
Muhammad Musyafa
Muhamad Khanafi,S.Pd.I
Isnaeni Fatmiyati,S.Pd
Materi Terbaru
Belum ada pbm yang diupload
Materi Terpopuler
Belum ada pbm yang diupload

E-learning | Mata Pelajaran | Kelas | Guru