al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al 'Ankabuut 29 : 60

60. Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Baca Surat » Al 'Ankabuut »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Album Galeri MTs MINAT Kesugihan


Peringatan 1 Muharrom 1441 H
2019-09-18
Jumlah Foto (6)


Study
2014-10-07
Jumlah Foto (2)


MOPDB
2014-10-06
Jumlah Foto (3)


Alumni
2016-08-12
Jumlah Foto (3)


Kegiatan Siswa
2012-02-16
Jumlah Foto (11)


Foto Alam Ciptaan Tuhan
2012-02-17
Jumlah Foto (4)