al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat An Nisaa 4 : 104

104. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Baca Surat » An Nisaa »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Ada 0 berita dalam kategori Dunia Industri


Data berita dalam kategori Dunia Industri belum tersedia