al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al Fat-h 48 : 2

2. supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan ni'mat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus,

Baca Surat » Al Fat-h »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Ada 0 berita dalam kategori Seni Budaya


Data berita dalam kategori Seni Budaya belum tersedia