al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al 'Ankabuut 29 : 60

60. Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Baca Surat » Al 'Ankabuut »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Ada 0 berita dalam kategori Teknologi


Data berita dalam kategori Teknologi belum tersedia