al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al Mu'minuun 23 : 31

31. Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain [999]. [999]. Maksudnya: kaum 'Ad sebagai yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan itulah yang dipegangi oleh jumhur mufassirin, dan rasul yang diutus dalam kalangan mereka yang disebut dalam ayat 32 berikut ialah Nabi Hud a.s.

Baca Surat » Al Mu'minuun »

www.m-edukasi.web.id blog guru

DIrektori Link MTs MINAT Kesugihan

NoKategoriJudul LinkDilihat
1 Blog Guru e-Learning 95