al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Ali Imran 3 : 155

155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu [244], hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. [244] Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin.

Baca Surat » Ali Imran »

www.m-edukasi.web.id blog guru