al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Ibrahim 14 : 21

21. Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong: ”Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut- pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah (walaupun) sedikit saja? Mereka menjawab: ”Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri”.

Baca Surat » Ibrahim »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Detail Alumni MTs MINAT Kesugihan

Nama Alumni:MUHAMMAD IMAM FADLURRAHMAN
Jenis Kelamin:L
Tempat, Tanggal Lahir:TEGAL, 2000-03-16
Tahun Lulus:0000
Alamat:RT 5/6 GLEMPANG PASIR ADIPALA CILACAP
Pekerjaan Sekarang:
Telepon:
Email:
Informasi Tambahan: