al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat Al Baqarah 2 : 119

119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.

Baca Surat » Al Baqarah »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Detail Guru MTs MINAT Kesugihan

Nama Guru:MOKHAMAD MAKSUM,S.Pd
Jenis Kelamin:L
Mengajar:Bahasa Indonesia
Pendidikan Terakhir:S1
Tahun Masuk:2005
Alamat:Karangkandri Kec. Kesugihan Kab. Cilacap