al-quran-on-line-mts-minat-kesugihan

Quran Surat An Nisaa 4 : 117

117. Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala [349], dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, [349] Asal ma'na ”Inaatsan” ialah wanita-wanita. Patung-patung berhala yang disembah Arab Jahiliyah itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan sebagai Laata, al Uzza dan Manah. Dapat juga berarti di sini orang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis dan benda-benda yang lemah.

Baca Surat » An Nisaa »

www.m-edukasi.web.id blog guru

Direktori Link MTs MINAT Kesugihan

Nama Link
Masukkan nama website atau instansi yang diinginkan

URL
Masukkan url website tanpa di awali dengan http:// , contoh www.formulasi.or.id

Keterangan
Kategori
security image
 Masukkan kode diatas