• MTS MINAT KESUGIHAN
  • Al Mukhafadhotu Ala Qodimi Asholih Wal Akhdzu Bil Jadidil Ashlaah
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Musyafa,S.Pd.I
NIK
330102010170015
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
01 Januari 1970
Jenis GTK
Kepala Madrasah